CM-web-logo
cm_logo_mobile

VIDEO PRODUKCIJA

Neovisno o Vašoj djelatnosti, uz dobar i profesionalno napravljen videomaterijal osigurat ćete kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga koje nudite jer video integrira sliku, pokret, zvuk i naraciju te time na jedinstven način prenosi jasnu poruku.

Više od polovice ukupnog prometa na internetu čini video-materijal. Stoga se da zaključiti da neka druga forma teško može konkurirati videu i pružiti isti učinak.

Ovisno o Vašim potrebama, videoprodukcija koju Vam možemo ponuditi sastoji se od snimanja i distribucije video reportaže raznih događanja, kompletnih manifestacija i glazbenih spotova. Pružajući usluge od početne ideje do finalizacije završnog proizvoda, zadržavamo svoj prepoznatljiv stil i visoku razinu kvalitete.

Pružajući usluge od početne ideje do finalizacije završnog proizvoda, zadržavamo svoj prepoznatljiv stil i visoku razinu kvalitete.

IZDVOJENI KLIJENTI

Hrvatski košarkaški savez
Video produkcija | Creative Media™